תרומות

אנו מזמינים אותך לקחת חלק באחד המיזמים ובפעילות העמותה

העמותה מוכרת כמוסד ציבורי ובעלת זיכוי ממס עבור תרומות לפי סעיף 46
תרומות יתקבלו בברכה

תרומה באמצעות העברה בנקאית

חשבון העמותה להנצחת מאיר הר ציון ופועלו
מספר 639002,
סניף 717 בית שאן,
בנק הפועלים (12).

תרומה באמצעות צ'ק

יש לשלוח:
לכבוד העמותה להנצחת מאיר הר ציון ופועלו 
קיבוץ גשר
ד.נ עמק הירדן
1515700